خبر › › منابع آزمون کارشناسی ارشد -علوم جغرافیا

دریافت RSS اخبار

 » نمایش آرشيو
 نمایش

: : منابع آزمون کارشناسی ارشد -علوم جغرافیا

آنچه می خوانید فهرستی از منابع پیشنهادی مورد نیاز دانشجویان علوم جغرافیا است:

زبان تخصصی
1) زبان برای دانشجویان جغرافیای طبیعی ، تالیف دکتر شاپور گودرزی نژاد و مینو عسجدی ، انتشارات سمت
2) متون جغرافیای انسانی به زبان انگلیسی ، تالیف مینو عسجدی ، انتشارات دانشگاه پیام نور
جغرافیای شهری
1) دیدگاه نو در جغرافیای شهری ، حسین شکوهی ، انتشارات سمت
2) جغرافیا و شهر شناسی ، تالیف یدالله فرید ، انتشارات دانشگاه تبریز
3) جغرافیای شهری ایران ، علی اصغر نظریان ، انتشارات دانشگاه پیام نور
برنامه ریزی شهری
1) مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری ، تالیف اسماعیل شیعه ، انتشارات دانشکاه علم و صنعت ایران
2) برنامه ریزی شهرهای جدید ، تالیف کرامت الله زیاری ، انتشارات سمت
3) برنامه ریزی شهری در ایران ، تالیف غلامحسین مجتهدزاده ، انتشارات پیام نور
مبانی جغرافیای طبیعی
1) ژئومورفولوژی ساختمانی ، تالیف فرج الله محمودی ، انتشارات پیام نور
2) ژئومورفولوژی دینامیک ، تالیف فرج الله محمودی ، انتشارات پیام نور
3) ژئومورفولوژی ایران ، تالیف جمشید جداری عیوضی ، انتشارات پیام نور
4) مبانی آب و هوا شناسی ، تالیف محمد رضا کاویانی و بهلول علیجانی، انتشارات سمت
5) آب و هوای ایران ، تالیف بهلول علیجانی ، انتشارات پیام نور
فلسفه جغرافیا
1) فلسفه جغرافیا ، تالیف حسین شکوهی ، انتشارات گیتا شناسی
2) اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا(جلد اول و دوم) ، تالیف حسین شکوهی ، انتشارات گیتا شناسی
جغرافیای روستایی
1) مبانی جغرافیای روستایی ، تالیف عباس سعیدی ، انتشارات سمت
2) جغرافیای کوچ نشینی ، تالیف سید رحیم مشیری ، انتشارات سمت
3) مقدمه ای بر جغرافیای روستایی ایران ، تالیف مسعود مهدوی ، انتشارات سمت
برنامه ریزی روستایی و ناحیه ای
1) مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران ، انتشارات سمت
2) برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران ، تالیف محمد حسن مطیعی ، انتشارات قومس
3) برنامه ریزی ناحیه ای ، تالیف کریم حسین زاده دلیر ، انتشارات سمت
4) اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای ، تالیف کرامت الله زیادی ، انتشارات دانشگاه یزد
ژئومورفولوژی
1) ژئومورفولوژی ساختمانی ، تالیف فرج الله محمودی ، انتشارات پیام نور
2) ژئومورفولوژی دینامیک ، تالیف فرج الله محمودی ، انتشارات پیام نور
3) ژئومورفولوژی ایران ، تالیف جمشید جداری عیوضی ، انتشارات پیام نور
4) ژئومورفولوژی ایران ، تایف محمود علایی طالقانی ، انتشارات قومس
آب و هوا شناسی
1) مبانی آب و هوا شناسی ، تالیف محمد رضا کاویانی و بهلول علیجانی ، انتشارات سمت
2) آب و هوای ایران ، تالیف بهلول علیجانی ، انتشارات پیام نور
منابع آب و خاک
1) منابع و مسائل آب در ایران (جلد1) ، تالیف پرویز کردوانی ، انتشارات دانشگاه تهران
2) منابع و مسائل آب در ایران(آب های شور) (جلد2) ، پرویز کردوانی ، انتشارات قومس
3) جغرافیای خاک ها ، تالیف پرویز کردوانی ، انتشارات دانشگاه تهران
منابع جغرافیای انسانی
1) مبانی جغرافیای روستایی ، تالیف عباس سعیدی ، انتشارات سمت
2) دیدگاه های نو در جغرافیای شهری ، تالیف حسین شکوهی ، انتشارات سمت
3) جغرافیای کوچ نشینی ، تالیف سید رحیم مشیری ، انتشارات سمت
4) مقدمه ای بر جغرافیای روستایی در ایران ، تالیف مسعود مهدوی ، انتشارات سمت
5) جغرافیای شهری ایران ، تالیف علی اصغر نظریان ، انتشارات پیام نور
جغرافیای سیاسی
1) مبانی جغرافیای سیاسی ، تالیف دره میر حیدر ، انتشارات سمت
2) جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی ، تالیف پیروز مجتهد زاده ، انتشارات سمت
3) جغرافیای سیاسی ایران ، تالیف محمد رضا حافظ نیا ، انتشارات سمت
جغرافیای جمعیت
1) مبانی جغرافیای جمعیت ، ترجمه مسعود مهدوی ، انتشارات قومس
2) جغرافیای جمعیت ایران ، تالیف علی اصغر نظری ، انتشارات گیتا شناسی
3) جغرافیای جمعیت ایران ، تالیف جعفر جوان ، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
دیگر منابع پیشنهادی دیگر سایت ها شامل :
فلسفه جغرافیا

1- حسین شکوئی، اندیشه های نودر فلسفه جغرافیا، جلد ۱، انتشارات گیتاشناسی، (جلد قهوه ای) تا پایان فصل ۳
۲- احمد پوراحمد، قلمرو و فلسفه جغرافیا، انتشارات دانشگاه تهران
۳- حسین شکوئی، فلسفه جغرافیا، انتشارات گیتا شناسی جلد آبی رنگ(اگر بدنبال درصدی بالای ۷۰ درصد هستید این کتاب خوانده شود)
۴- خلاصه مباحث و تست موسسه ماهان (بسیار مهم)
پیشنهاد می کنم این کتاب را بخوانید.
۱- حسین شکوئی، اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا، جلد ۱، انتشارات گیتاشناسی، تا صفحه ۱۶۲…
۲- احمد پوراحمد، قلمرو و فلسفه جغرافیا، اتشارات دانشگاه تهران : این کتاب کتاب ساده و روانی است و اگر می خواهید فلسفه را شروع کنید، بهتره با این کتاب شروع کنید چون ساده تر از کتاب استاد شکوئی است.

برنامه ریزی شهری

۱- اسماعیل شیعه، مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری، انتشارات دانشگاه علم و صنعت،
۲- کرامت الله زیاری، برنامه ریزی شهرهای جدید، انتشارات سمت، ۱۳۷۶(اصلی)
۳- کرامت الله زیاری، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، انتشارات دانشگاه تهران، تا صفحه ۱۳۶، ( اصلی)
۴- محمد تقی رهنمایی، فرایند برنامه ریزی شهری ایران، انتشارات سمت،
۵- دکتر غلامحسین مجتهدزاده، برنامه ریزی شهری در ایران، پیام نور
۶- سید محسن حبیبی، از شار تا شهر، انتشارات دانشگاه تهران.
۷- کرامت الله زیاری، مبانی و تکنیک های برنامه ریزی شهری، انتشارات پرهام ۱۳۸۷(اصلی). جدید، ۵ فصل اول (اولویت با سایر کتابهاست و در صورت وقت داشتن مطالعه شود )
۸- ناصر مشهدی زاده دهاقانی، تحلیلی از ویژگی های برنامه ریزی شهری در ایران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت، ۱۳۷۳٫ (اصلی و کلی وار)
درس برنامه ریزی شهری یکی از درس های شیرین و از لحاظ دشواری در حد متوسط است که اکثر داوطلبان درصد خوبی را می زنند. البته در طی دو سال گذشته روند سوالات این درس تغییر کرده و کمی سوالات دشوار شده است.
کتاب اصلی در این درس همچنان کتاب اسماعیل شیعه هست اکثر سوالات کنکور 92 از این کتاب بود. این کتاب تجدید چاپ شده سعی کنید چاپ جدیدش را برای مطالعه بگیرید اعداد سرانه که در این کتاب هست را بخوانید و کتاب های دکتر زیاری (کاربری اراضی شهری و شهر های جدید و حتی کتاب برنامه ریزی منطقه ای )مهم هستند اما و کتاب ناصر مشهدی زاده طی دو سال قبل ازش سوال داده شده که حتما بخوانید. کتاب های مجتهد زاده و رهنمایی را هم مطالعه کنید شامل تمامی قسمت های کتاب حتی زیر عکس ها و مطالب دیگر. اهمیت کتاب شار تا شهر در این است که هم جزو منابع درس برنامه ریزی شهری و هم جغرافیای شهری است.
برنامه ریزی ناحیه ای و روستایی
۱- محمد رضا رضوانی، مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران ،نشر قومس.(اصلی)، بسیار مهم
۲- کرامت الله زیاری، اصول و روش های برنامه ریزی منطقه ای، انتشارات دانشگاه تهران. (اصلی)، مهم
۳- عباس سعیدی، مبانی جغرافیای روستایی، ۲ فصل آخر برای ناحیه ای، بسیار مهم
۴- حسین زاده دلیر، برنامه ریزی ناحیه ای، انتشارات سمت، اصلی
۵- پاپلی یزدی، نظریه های توسعه روستایی، انتشارات سمت اصلی و کلی وار
۶- تاکیدی بر برنامه ریزی روستایی ایران،تالیف دکتر لنگرودی،انتشارات جهاد دانشگاهی.مهم
۷- اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای،تالیف دکتر سید حسن معصومی اشکوری،انتشارات پیام.مهم
۸-اصول و روش های برنامه ریزی ناحیه ای،تالیف دکتر حسین آسایش،انتشارات پیام نور.مهم
۹-اصول و روش های برنامه ریزی روستایی،تالیف دکتر حسین آسایش،انتشارات پیام نور.
۱۰- اصول و روش های برنامه ریزی روستایی در ایران،تالیف دکتر حسین آسایش،انتشارات پیام نور.
درس برنامه ریزی ناحیه ای درسی مهم و استراتژیک در کنکور است. دلیل این امر این است که این درس کمی مشکل تر از دروس تخصصی برنامه ریزی شهری و روستایی هست و کسانی که بتوانند درصد خوبی در این درس کسب کنند گام مهمی را در جهت قبولی و کسب رتبه عالی برداشته اند.
کتاب مقدمه برنامه ریزی توسعه روستایی استاد رضوانی تجدید چاپ و بروز شده است.
جغرافیای شهری
پویایی نظام شهری،تالیف دکتر علی اصغر نظریان. انتشارات متبکران. خیلی خیلی مهم
دیدگاه های نو در جغرافیای شهری،تالیف دکتر حسین شکویی، فصل۱ تا ۶ فصل ۱۱ و ۱۲٫ خیلی خیلی مهم
جغرافیای شهری ایران،تالیف دکتر علی اصغر نظریان،انتشارات پیام نور. مهم
از شار تا شهر،تالیف دکتر سید محسن حبیبی،انتشارات دانشگاه تهران. خیلی مهم
جغرافیا و شهر نشینی،تالیف دکتر یداله فرید،انتشارات دانشگاه تبریز.
زبان انگلیسی عمومی و تخصصی (برنامه ریزی شهری ضریب ۲ برنامه ریزی روستایی ضریب ۲ ، توریسم ضریب ۲ )
۱)متون جغرافیای انسانی به زبان انگلیسی (۲)،  انتشارات دانشگاه پیام نور  یا ترجمه این کتاب که از انتشارات فروزش از داریوش ظفری که بهتر می باشد .
۲)متون جغرافیای انسانی به زبان خارجی ( ۱) – نوشته مینو عسجدی انتشارات پیام نور
۳) سایت ویکی پدیا ( human geography را در این سایت جستجو کنید )
ژئومورفولوژی
1- زئومورفولوژی ساختمانی دکتر فرج ا… محمودی انتشارات پیام نور
2- ژئومورفولوژی دینامیک دکتر فرج ا… محمودی انتشارات پیام نور
3- ژئومورفولوژی اقلیمی دکتر فرج ا… محمودی انتشارات پیام نور
4- مبانی ژئومورفولوژی دکتر مقصود خیام انتشارات مبنا
5- ژئومورفولوژی ایران دکتر جمشید جداری عیوضی انتشارات پیام نور
6- ژئومورفولوژی ایران دکتر محمود علایی طالقانی انتشارات قومس
7- ژئومورفولوژی ایران دکتر ابراهیم مقیمی انتشارات دانشگاه تهران
8- ژئومورفولوژی ایران دو جلد دکتر محمد جعفر زمردیان انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
 آب و هوا
1- مبانی آب و هوا شناسی دکتر بهلول علیجانی و دکتر محمد رضا کاویانی انتشارات قومس
2- آب و هوای ایران دکتر بهلول علیجانی انتشارات پیام نور
3- اقلیم شناسی دکتر ابراهیم جعفر پور انتشارات دانشگاه تهران
 آب و خاک
1- منابع و مسائل آب ایران دکتر پرویز کردوانی انتشارات دانشگاه تهران
2- جغرافیای خاک ها دکتر پرویز کردوانی انتشارات دانشگاه تهران
3- جغرافیا خاک ها دکتر محمد حسن رامشت و دکتر عبد ا… سیف انتشارات دانشگاه اصفهان
4-منابع و مسائل آب ایران مهندی محمد صداقت انتشارات پیام نور


جمعه ۱۰ بهمن ۱۳۹۳
دسترسی کاربران
ایمیل / همراه
کلمه عبور
مرا به خاطر بسپار
  راهنمای عضویت
   بازیابی کلمه عبور
  ثبت نام


اطلاعیه ها
آمار کاربران
تعداد کل بازدیدها :10,822,111
بازدید امروز :600
کاربران آنلاین :3